Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

V Odoleně Vodě proběhlo jednání kvůli autobusové dopravě

8.12.2016 13:24

Dne 30. 11. 2016 proběhlo rozsáhlé jednání mezi zástupci Středočeského kraje, ČSAD Střední Čechy, Ropidu a starostů obcí Odolena Voda, Panenských Břežan, Zdib, Úžic, Veliké Vsi a MČ Dolní Chabry. Jednání se týkalo kolabující autobusové dopravy do hlavního města Prahy, se kterou se každodenně potýkají obyvatelé obcí v blízkosti Prahy.

Starostka Odoleny Vody Hana Plecitá k tomu uvedla: „ Jsem velice ráda, že se mi podařilo svolat toto důležité jednání za tak hojné účasti okolních obcí, ředitele odboru dopravy Středočeského kraje Mgr. Lukáše Kopřivy, ředitele ČSAD Střední Čechy RNDr. Štěpána Ševčíka a Pavla Procházky z Ropidu. Pevně věřím, že společně najdeme cestu pro zlepšení autobusové dopravy “.

Z obsahu jednání vyplynulo, že problém je širšího rázu, nicméně Ropid v první fázi připraví projekt na vytvoření vyhrazeného jízdního pruhu v Chabrech pro autobusovou dopravu a složky IZS, vše projedná s dotčenými orgány a pokud vše půjde dle optimálního časového harmonogramu, mohl by být tento pruh vytvořen na jaře příštího roku.

První návrh projektu bude poslán obcím k připomínkám v průběhu příštího týdne.

Za Středočeský kraj se kromě vedoucího odboru dopravy Mgr.Lukáše Kopřivy zúčastnili také: Ing. Martin Jareš, Ph.D. - vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Ing. Jiří Svoboda - vedoucí oddělení silniční dopravy, Jiřina Červenková - odborný referent dopravy.

Za dopravce ČSAD Střední Čechy byli přítomni: RNDr. Štěpán Ševčík - ředitel společnosti a Aleš Jakoubek - vedoucí oddělení osobní dopravy

Za ROPID Pavel Procházka - zástupce ředitele pro příměstskou dopravu a technický rozvoj, Ing. Jiří Vyčítal - vedoucí oddělení projektování příměstské dopravy, Karel Bakeš - oddělení projektování příměstské dopravy a Tomáš Prousek - oddělení koncepce městské dopravy.

Kromě starostky Odoleny Vody, byli z obcí přítomni: Lucie Fiury DiS, starostka obce Panenské Břežany, starostka obce Veliká Ves Lenka Kučerová, Miroslav Malina – starosta MČ Prahy - Dolní Chabry, starosta Úžic David Hrdlička a 2 zástupci obce Zdiby.

Hana Plecitá, starostka

 


Vítejte v Odoleně Vodě