Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vítání občánku

13.7.2018 08:32

Komise pro občanské záležitosti při Radě města Odolena Voda upozorňuje rodiče narozených dětí, že letošní třetí slavnostní vítání občánků se bude konat 16. září 14.10. Žádáme rodiče, kteří mají o slavnostní přivítání svého dítěte zájem a dosud se nepřihlásili na matrice MěÚ, aby tak učinili nejpozději do konce srpna. Bez jejich souhlasu nemohou být na vítání občánků pozváni.

Kristýna Rotková, předsedkyně KPOZ


Vítejte v Odoleně Vodě