Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Tisková zpráva k dotaci na umělý povrch UT 3G

2.8.2018 15:24

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás informovala o tom, proč město odmítlo spolufinancovat umělý povrch třetí generace (tzv.  UT 3G) spolku TJ Aero.

Možností získat dotaci na umělý povrch třetí generace pro naše fotbalisty se zastupitelstvo města Odoleny Vody zabývalo již v roce 2015. Protože v té době podmínky dotace znevýhodňovaly jako žadatele o dotaci územně samosprávné celky (obce a města), souhlasilo zastupitelstvo města s dlouhodobým pronájmem hřiště fotbalovému klubu TJ Aero s tím, že o dotaci požádá přímo TJ Aero.

Zároveň město na svém jednání dne 17. 12. 2015 schválilo TJ podání žádosti o dotaci pro rok 2016 a vyčlenilo ve svém rozpočtu 2 miliony Kč na krytí spolufinancování. Stejně tomu bylo i v roce 2017. TJ Aero se ale bohužel získat dotaci nepodařilo.

Na začátku roku 2018 jsme dostali informaci od vedoucího odboru správy majetku, že v roce 2018 by mohlo TJ Aero s dotací teoreticky uspět. Bylo tedy domluveno, že až se možnost přiznání dotace potvrdí, bude tato informace předána zastupitelům a bude předloženo příslušné rozpočtové opatření, neboť rozpočet pro rok 2018 již s žádnou spoluúčastí na dotaci nepočítal.

TJ Aero se nakonec dotaci podařilo získat. Tělovýchovná jednota si najala  projektanta a administrátora a zakázku si vysoutěžila za výslednou cenu 20,5 miliónů Kč. Vedení města se tak o celé záležitosti dovědělo až v červnu v okamžiku, kdy TJ Aero požádala o spolufinancování ve výši 8,5 milionu Kč. Město přitom nemělo možnost ovlivnit ani výslednou podobu projektu a ani podmínky výběrového řízení.

Spolufinancování projektu bylo probíráno na zastupitelstvu města konaném den 25. 6. 2018 a následně na jeho pokračování dne 9. 7. 2018. Jednání zastupitelstva bylo přerušeno, aby bylo možné provést konzultaci s ministerstvem MŠMT poskytujícím dotaci ohledně toho, zda je možné změnit rozsah projektu s tím, že část realizace by si město realizovalo svépomocí (např. osvětlení cca za 1 mil. Kč.), či zda je možné zakázku vysoutěžit znovu. Bohužel reakce ministerstva byla taková, že se s podobnými požadavky ještě nesetkali, a tudíž nám nemohou dopředu říci, zda to možné je. Také jsme si prověřovali, kolik by realizace povrchu mohla stát, pokud by ji soutěžilo přímo město, kde nám vyšlo, že by šlo uspořit až ¼ finančních prostředků. Na základě výše uvedených faktů zastupitelstvo města Odoleny Vody dospělo k závěru, že jediným možným a správným řešením v danou chvíli je nepřijetí dotace.

Neznamená to ovšem, že by město nechtělo umělý povrch pro naše sportovce realizovat. Pokusíme se získat dotaci příští rok. Nicméně bude již žádat samo město, neboť současné podmínky dotace to již umožňují. Zároveň tak město  bude mít veškeré informace a kontrolu nad přípravou dotace a následnou realizací.

Hana Plecitá, starostka


Vítejte v Odoleně Vodě