Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nová stanice automatizovaného imisního monitoringu

9.8.2018 13:07

Dovolujeme si Vás informovat o zprovoznění nové stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM) v Kralupech s názvem Kralupy nad Vltavou-sportoviště. Od pondělí 6. 8. 2018  jsou k dispozici on-line data o znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5. - http://www.eckralupy.cz/ovzdusi.php?page=kralupy Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou má na svých webových stránkách pro všechny občany k dispozici grafický vývoj koncentrací škodlivin v ovzduší za posledních 24 hodin, tak jako z ostatních stanic Středočeského kraje - http://www.eckralupy.cz/ovzdusi.php

Něco málo z historie měřicí stanice:

  • Měřicí stanice AIM Kralupy byla instalována na pozemky města v areálu víceúčelového hřiště u zimního stadionu na podzim roku 2015. Majitelem a provozovatelem měřicí stanice imisního je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ). Do konce roku 2015 probíhalo instalování přístrojů a jejich zkušební provoz. Původní příslib od ZÚ zněl, že naměřená data z kralupské stanice budou k dispozici ekologickému centru, městskému úřadu i veřejnosti od začátku roku 2016.
  • Stanice měří znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5 a množství 6 základních těžkých kovů a dále sumu 12 základních PAH (polyaromatických uhlovodíků). Tato data předává ZÚ správci dat, Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ), ten je následně vydává v Tabelárních ročenkách.

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou nabízí zájemcům zasílání aktuální imisní situace v Kralupech se zhodnocením kvality ovzduší každý všední den. Tabulku imisní situace rozesíláme již nyní, ale k dispozici jsme měli pouze data naměřená okolními stanicemi (Praha, Kladno, Mladá Boleslav). Data z kralupské stanice samozřejmě upřesní údaje o kvalitě ovzduší.

Zájemci o zasílání elektronické tabulky imisní situace se mohou hlásit už nyní na Zeleném telefonu 800 100 584 nebo na e-mailu: ekoporadna@eckralupy.cz

 

Monika Haňurová a Jana Krátká

dispečerka ekologického centra

==============================

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou

Palackého náměstí 6

278 01  Kralupy nad Vltavou

Tel.: 727 808 644

E-mail: ekoporadna@eckralupy.cz

www.eckralupy.cz

==============================

Zelený telefon (ekoporadenství): 800 100 584

Pozn.: Kontakt na vedoucí ekologického centra: Martina Černá, tel. 606 622 528, e-mail: cerna@vuhu.cz


Vítejte v Odoleně Vodě