Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Svoz bioodpadu

11.2.2010 00:00

Nabídka společnosti .A.S.A., spol. s r.o., zajišťovaná ve spolupráci s městem Odolena Voda. Přihlásit se můžete do 10. března 2010.

Společnost .A.S.A., spol. s r.o. nabízí ve spolupráci s městem Odolena Voda zajištěný komplexní systém svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů.

Co nabízíme?

 • Přistavení sběrových nádob o bjemu 120 a 240 litrů.
 • Pravidelný vývoz 1x 14 dní přímo od Vašeho domu (zejména v době vegetačního období).
 • Zajištění využití biodpadů na kompostárně.

Proč se do sytému zapojit?

 • Věděli jste, že biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti až 40% komunálního odpadu? Odděleným sběrem umožníte jeho další využití.
 • Odpadnou Vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím a trávou.
 • Na odpad Vám dodáme popelnice se speciální konstrukcí o objemu 120 nebo 240 litrů, která omezuje zahnívání a šíření zápachu.
 • Kompostování je levnější než skládkování a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.
 • Povinnost třídění biodpadu přijde s novým Zákonem o odpadech v nejbližším období i do ČR.

Pro jaký odpad je služba určena?

 • Biodpad ze zahrad
  listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů (zkrácené)
 • Biodpad z domácností
  zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.

Jaký odpad do nádoby nepatří?

 • kosti, maso, uhynulá zvířata
 • jedlý olej
 • tekuté a kašovité zbytky jídel
 • obaůy, směsný komunální odpad
 • kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady

Cenové podmínky

pro vývoz 1 x 14 dní, 1. 4. – 30. 11.
(cena zahrnuje pronájem nádoby, svoz odpadu a využití na kompostárně)

nádoby o objemu:
120 l          591,- Kč za svozové období vč. DPH*
240 l          844,- Kč za svozové období vč. DPH*
ceny jsou platné pro rok 2010

Zájemci o svoz se mohou přihlásit

do 10. března 2010
na telefonu: 283 971 316, 603 476 220, nebo na e-mailové adrese: ts.odolenavoda.vedouci@gmail.cz

 

Více informací můžete získat též na internetových stránkách společnosti .A.S.A., spol. s r.o.
Stáhněte si:
 Leták Svoz biodpadu [pdf, 616 kB]


Vítejte v Odoleně Vodě