Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Výběrové šetření v domácnostech – Životní podmínky 2010

28.2.2010 00:00

Český statistický úřad provádí od 20. února do 9. května 2010 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky téměř v 11 000 domácnostech, z nichž se již 6 708 zúčastnilo šetření v předchozích letech. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat občanským průkazem, průkazem tazatele a příslušným pověřením, vydaným Odborem terénních zjišťování Českého statistického úřadu ve Středočeském kraji nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Českého statistického úřadu: Životní podmínky 2010.


Vítejte v Odoleně Vodě