Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Přání a pohled na rok 2012 - starostka města

4.1.2012 11:53

Vážení spoluobčané,

máme nový rok 2012. Předně bych Vám ráda popřála šťastný novoroční vstup, nové životní i pracovní úspěchy a potřebné zdraví po celý letošní rok. A co přinese městu přicházející rok? V roce 2012 se, pevně věřím, dočkáme stavby a otevření nové mateřské školy pro 96 dětí. Touto investiční akcí města vyřešíme problém mnoha rodin s malými dětmi a budeme moci začít řešit problém větších dětí, školáků. Základní škola potřebuje rekonstrukci a rozšíření. Na jaře máme v plánu rekonstrukci bytových domů na Horním náměstí, chtěli bychom opravit některé stávající a vybudovat nové chodníky. Investičních akcí je ve městě potřeba vícero, avšak s ohledem na městský rozpočet je třeba si určit priority a postupovat krok po kroku.
Zastavme se i u nás všech, u občanů města. Velice bych si přála, aby se i v tomto novém roce rozvíjela naše vzájemná pospolitost, aby vzkvétalo kulturní a sportovní dění a aby se co nejvíce občanů zapojilo do procesu rozvoje našeho města, například svou účastí v komisích nebo výborech při Radě a Zastupitelstvu města. Město Odolena Voda má potenciál stát se důstojným a příjemným místem pro život, ale záleží jen na nás samotných, jak se občané ve městě budou cítit, jestli budou mít kde nakupovat a kam si jít zasportovat a pobavit se. Chtěla bych na tomto místě poděkovat těm, kteří se aktivně zapojili do dění ve městě a kteří dělají něco navíc pro nás pro všechny.
Vážení spoluobčané, ještě jednou bych ráda Vám všem i našemu městu popřála úspěšný rok 2012.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě