Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda má svoji kroniku ...

30.1.2012 03:18

Město Odolena Voda má svoji kroniku, kterou od roku 1974 začal psát pan Miroslav Hrabal. Skládá se ze samotné kroniky a z fotografického alba, které kroniku doplňuje.

V kronice nalezneme i retrospektivní informace mimo jiné i o tom, kolik v našem městě, tehdy ještě vesnici, bylo na samém počátku 20. století řemeslníků, živnostníků, statkářů či zemědělců. Ráda bych Vás s obsahem naší kroniky postupně seznamovala, v každém čísle zpravodaje Odolen v letošním roce naleznete část. Kroniku v současné době doplňuje pan Roman Straka, který převzal tuto záslužnou činnost po své manželce paní Martině Strakové. Oběma za psaní kroniky našeho města patří velký dík a uznání.
 
Tomu, koho obsah kroniky zajímá, ráda umožním nahlédnout.

Dita Vyborová, starostka


Vítejte v Odoleně Vodě