Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nová MŠ Pod Tvrzí – co bude dál?

27.3.2012 08:38

Výstavba nové mateřské školy Pod Tvrzí s kapacitou 96 dětí, se v současné době nachází před zveřejněním nové, již druhé veřejné zakázky na stavební práce. Více informací ...

Původní zakázka č. 1/2012 byla Radou města zrušena, důvodem byly neúplné nabídky 2 firem,  které se do výběrového řízení přihlásily. Připomenu, že zadání veřejné zakázky na stavební práce na MŠ Pod Tvrzí – tzv. zadávací dokumentaci – si vyzvedlo 38 firem. Na základě této zkušenosti bude Radě města předloženo nové zadání zakázky, které bude reflektovat postřehy a zkušenosti z první zakázky na stavební práce. V tomto momentu není ještě o zadání zakázky rozhodnuto, nebudu tedy předjímat, jak se Rada města k této věci postaví a jak bude znít schválené znění. Před podpisem Smlouvy o dílo s budoucí stavební firmou budeme formou veřejné zakázky poptávat Technický dozor investora pro stavbu MŠ.

Zároveň s ředitelkou MŠ p. Boháčkovou pracujeme na přípravě veřejné zakázky na vnitřní vybavení MŠ (úložné prostory, šatna, hrací prvky, stolky, židličky, lehátka atd.) a současně řešíme navýšení kapacity MŠ Odolena Voda o nové žáčky a zajištění jejich celodenního stravování. K řešení této záležitosti vede několik cest. Jedno řešení spočívá v navýšení kapacity současné kuchyně MŠ o 100 jídel a s tím spojené stavební úpravy a investice do technologie, další řešení je zajistit celodenní stravování externí firmou. V této věci v současné době jednáme s firmami Eurest a Sodexo. Rozhodnutí a výběr finální varianty bude v rukách Rady a Zastupitelstva města. Již nyní lze však konstatovat, že se díky zdržení při výběru stavební firmy (asi o 6 týdnů) následně prodlouží i termín dokončení a otevření nové školky. Není to právě příznivá zpráva pro rodiče malých dětí, ale problém s kapacitou MŠ město odpovědně řeší a doufejme, že nejdéle k začátku roku 2013 bude nová školka sloužit našim mladým rodinám. 

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě