Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Technické služby města po zimním období

28.3.2012 18:03

Zimní období z hlediska údržby vozovek a chodníků k nám letos bylo shovívavé. Jsem tomu rád vzhledem ke stavu techniky, kterou máme k dispozici. Za letošní zimní období jsme na posypovém materiálu ušetřili bratru 23t posypové soli a ještě větší množství inertního materiálu ...

Koncem měsíce března, kdy oficiálně končí zimní období naši pracovníci provedou zametení chodníků a v měsíci dubnu až květnu i vozovek. Souběžně s tím odstraníme žluté kontejnery z ulic, kde byl po celou zimu připraven posypový materiál určený k posypu chodníků.

Práce nám tím ovšem nekončí, spíše naopak. Mohli jste zaznamenat, že naši pracovníci již začali s jarním sestřihem křovin a vyhrabávání trávníků tak, abychom tyto plochy mohli v následujících měsících dále udržovat. Též jsme v měsíci březnu dokončili rekonstrukci cesty pod pštrosí farmou a pustili jsme se do výstavby veřejného osvětlení v ul. Farská. Po dokončení prací v této ulici započne rekonstrukce chodníku v ul. U Lékárny. Momentálně probíhá druhá etapa rekonstrukce dámských WC v městské restauraci Opera, která by měla skončit 23.3.2012. Po dokončení této rekonstrukce bude následovat rozšíření nákladové rampy v mateřské školce v ulici Komenského.

V posledním týdnu měsíce března opravíme vylomené zábradlí v ul. Pod Tvrzí. V této ulici jsme opravovali i hrací prvek pro naše děti tzv. pirátskou loď, u které ještě umístíme bezpečnostní gumové obrubníky a navezeme předepsaný kačírek do doskočiště. Též se budeme věnovat opravě lanové pyramidy na témže dětském hřišti.

V Malém Háji byla v první polovině měsíce března umístěna masivní houpačka s novou lavičkou. Pevně věřím, že bude dlouho sloužit našim nejmenším bez poškození. Velice bych si to přál. Říkám to proto, že na dětském hřišti v Dolínku byla vyvrácena ze základů tabule pro malovaní dětí, kterou jsme též již opravili.

Stavba masivní houpačky Malý Háj

Jak vidíte z tohoto výčtu činností TS, jistě mi dáte za pravdu, že práce máme až nad hlavu. Přál bych si ze srdce, aby nám nově vybudované či opravené věci sloužily dlouho bez poškození, abychom se k nim dlouho nemuseli vracet a mohli postupně pokračovat v úkolech na nás kladených.

S přáním prožití bujarých a veselých Velikonoc. Jsou to přeci svátky života.

Tomáš Špička, vedoucí Technických služeb


Vítejte v Odoleně Vodě