Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informace Městské policie Odolena Voda

28.3.2012 18:06

Jsem rád, že se můžeme potěšit společně s Vámi, občany Odoleny Vody, z našich úspěchů v rámci naší činnosti. V měsíci březnu MěP zaznamenala zvýšený počet krádeží železných roštů jednak ze vstupních prostor bytových domů, ale také z okolí lékárny v našem městě. Díky rychlé a precizní práci všech strážníků MěP se nám ve velice krátké době podařilo tyto krádeže objasnit a celou záležitost včetně pachatelů trestné činnosti předat Policii ČR. Za vynikající práci bych touto cestou chtěl poděkovat celému týmu strážníků MěP Odolena Voda ...

V minulém čísle Odolenu jsem Vás informoval o tom, že Městská police v našem městě disponuje záznamovým zařízením tzv. „fotopasti“. Tyto se nám již v praxi osvědčují, díky tomuto zařízení se nám podařilo zjistit původce černé skládky v katastru našeho města, kdy se jednalo o velké množství stavební suti.  Pachatel přestupku se snažil ušetřit si nějaké finance za uskladnění suti, ale k jeho smůle byl odhalen a  v současné době si na vlastní náklady tuto skládku musí nechat odstranit a navíc jej nemine nemalá pokuta za jeho konání.  Taktéž Městská palicie úzce spolupracuje s Policií ČR, kdy v měsíci březnu spolupracovala při odhalení dvou vítečníků, kteří si ve Veliké Vsi pronajali prostory, ve kterých poté rozebírali kradená vozidla.  Dále jsme spolupracovali s PČR ve věci, kdy v obci Úžice došlo k loupežnému přepadení místní prodejny potravin. I během měsíce března jsme odchytli dva psí mazlíčky, kdy se nám je, k oboustranné radosti, podařilo vrátit jejich vyděšeným majitelům.  S příchozím jarem se nám také hromadí případy vypalování zahrádek a travnatých ploch.  Upozorňujeme, že tato činnost je nejen velice nebezpečná, ale hlavně zakázána. Za vypalování, či pálení jakéhokoli odpadu jsou vysoké finanční sankce. Pokud se Vám na zahrádkách a nebo v okolí vašich obydlí či chat nashromáždil podobný odpad, můžete se jej pohodlně zbavit odvozem do sběrného dvora Technických služeb Odolena Voda, který mají všichni občané Odolena Vody k dispozici zdarma. Taktéž lze využít přistavených sběrných kontejnerů na bio odpad, kdy jejich umístnění v našem městě je vždy včasně a náležitě oznámeno na webu města a místním rozhlasem.  Městská policie se bude opětovně ve zvýšené míře zabývat pejskaři a to zejména těmi nezodpovědnými, kterým psí exkrementy od jejich mazlíčků nevadí zanechat kdekoli. Proti takovýmto majitelům psů bude vedeno přísné přestupkové řízení a náležité finanční sankce. Závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům Odolenu krásné jaro a co nejméně stresových situací.

Patrik Kolbábek velitel MěP


Vítejte v Odoleně Vodě