Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Za staročeskými zvyky do Dolínku a na Vodolku

24.4.2012 06:18

Prožijte sobotu 19. května 2012 tak, jak ji prožívali naši předkové.

Celý „staročeský“ den zahájí členové místní Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vodolensis „otevřením“ jedné z místních studánek, která se nachází v Malém háji. Díky dolínským dobrovolným hasičům si staročeské zvyky budete moci „užít“ také během jimi pořádaných Staročeských májů, na něž naváže večerní Májová zábava v restauraci Opera. A to není ještě zdaleka všechno. Odpolední „Hálkovna“ bude vyhrazena dětem, jejich rodičům a prarodičům a zdobení perníčků. (Toho dne budou k dispozici i perníčky ve tvaru lyry a zvonku, jejichž zakoupením přispějete na zvolna se završující veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu do zvoničky v Čenkově a lyry na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku.) A se západem slunce vstoupí do „Hálkovny“, jak podomácku nazývají obyvatelé Dolínku rodný domek svého slavného rodáka, spisovatele Vítězslava Hálka, pátá muzejní noc, samozřejmě také věnována zvykům našich předků. Všechny aktivity završí opět dolínští dobrovolní hasiči půlnočním kácením májky.

Na přípravě Staročeského dne v Dolínku a na Vodolce spojili své síly a na setkání s vámi se těší členové Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vodolensis, Sboru dobrovolných hasičů Dolínek, Vlastenecko-dobročinné sdružené Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda a Kulturní komise Rady města Odolena Voda.

 

PROGRAM STAROČESKÉHO DNE V DOLÍNKU A NA VODOLCE


10.00 hodin
Otevírání studánek a vítání jara
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vodolensis ve spolupráci s Kulturní komisí Rady města Odolena Voda a Vlastenecko-dobročinnou sdruženou Obcí baráčníků Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě by ráda obnovila tradici vítání jara, ke kterému neodmyslitelně také patří otevírání studánek.
Odolena Voda má několik studánek a to jak ve Velkém háji, tak i v Malém háji.
Letošní otevírání studánky, i z důvodu přístupnosti, se uskuteční v Malém háji, kde společnými silami studánku vyčistíme od usazenin a upravíme její okolí.
Abychom nezůstali jen u práce, povíme si pár zajímavostí spojených s tradicí vynášení Morany (symbolu smrti) ze vsi a přinášení líta (léta) do vsi.
Líto
Součástí vynášení smrti bylo také přinášení nového léta, ozdobeného stromu podobného máji, nazývaného líto, letečko nebo májíček. V Polsku je nazývána Dziewanna. Vytváří se ze zeleného stromu či ratolesti zdobeného obarvenými vajíčky, stužkami, kokardami, řetízky, papírovými holubičkami a dalšími ozdobami především v červené a zelené barvě. Někdy je líto nahrazováno symbolickou panenkou nošenou v rukou, která se uchovávala na příští rok. Některé formy líta zase mají kulovitou podobu, což odkazuje na solární symboliku. Tento zvyk se v některých oblastech zachoval déle než samotné vynášení smrti.
I přinášení léta bylo doprovázeno zpěvy. Nejstarší zaznamenaná forma popěvku se objevila v Hospodářském kalendáři Partliciově z roku 1617, která se zpívala ještě v 19. století a zní: „Již nesem smrt ze vsi, nové léto do vsi. Vítej, léto líbezné, obilíčko zelené.“
Otevírání studánek a vítání jara připravila Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vodolensis.  

15.00 hodin
Staročeské máje v Dolínku
V 15.00 hodin zahájení průvodu od hasičské zbrojnice na náměstí Vítězslava Hálka v Dolínku.
Poté průvod spojený s vyváděním svobodných děvčat v Dolínku a na Vodolce.
Slavnostní položení u pomníku Vítězslava Hálka v Dolínku.
Staročeské máje připravil Sbor dobrovolných hasičů Dolínek.

16.00 hodin
Zdobení perníčků
Pracovní dílny pro děti pod střechou rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku.
Připravila Kulturní komise Rady města Odolena Voda. 

20.00 hodin
Májová zábava
v restauraci Opera v Dolínku spojená s půlnočním kácením májky.
Májovou zábavu připravil Sbor dobrovolných hasičů Dolínek.

20.46–24.00 hodin
Muzejní noc 2012 v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku
aneb za staročeskými zvyky pod střechu rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku. 

20.46 hodin
Začínáme po západu slunce
přivítáním tetičkami a sousedy Vlastenecko-dobročinné sdružené Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda.

21.00 hodin
„Rok na vesnici“
Povídání PhDr. Valburgy Vavřinové, Ph.D. z Národního památkového ústavu v Praze o prožívání liturgických svátků v období zimy (Vánoce, masopust), jara (Velikonoce), léta (Letnice, dožínky) a podzimu (poutě, dočesná, posvícení) na české vesnici.

22.00 hodin
Komentovaná prohlídka
rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku.

22.30 hodin
„V hospůdce u Hálků“
Posezení v bývalém „pivním a kořalečním šenku“ básníkova otce, Josefa Hálka, spojené s ochutnávkou dobových jídel.

24.00 hodin
Rozloučení s rodným domkem
Vítězslava Hálka v Dolínku za přítomnosti obecního ponocného.

Muzejní noc 2012 v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku připravila Kulturní komise Rady města Odolena Voda s podporou Vlastenecko-dobročinné sdružené Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda v rámci Festivalu muzejních nocí 2012, celostátní akce organizované Asociací muzeí a galerií České republiky.
V průběhu Muzejní noci 2012 v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku si budete moci zakoupit zdobený perník ve tvaru zvonu či lyry; polovina částky z každého prodaného perníku bude poukázána ve prospěch veřejné sbírky za účelem pořízení zvonu do zvoničky v Čenkově a lyry na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku, konané na základě osvědčení (rozhodnutí) Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 107642/2010/KUSK ze dne 12. července 2010.


Stáhněte si plakáty staročeských májů v Dolínku a Muzejní noci 2012 v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku a pomozte, prosím, s jejich distribucí:
Plakát Staročeských májů v Dolínku [pdf, 456 kb].
Plakát Muzejní noci 2012 v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku [pdf, 55 kb].


Vítejte v Odoleně Vodě