Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Jarní roztančení 2012

3.5.2012 20:12

Již 9. ročník tanečního maratonu dětí a mládeže města Odolena Voda proběhne ve dnech 4.–5. května 2012.

Proběhnou celkem čtyři vystoupení – dvě ve sportovní hale (v pátek, 4. května 2012, v 10.00 hod. pro školy a zájemce z řad veřejnosti, v 18.00 hod. pro veřejnost) a dvě v diskotéce Santa Maria (v sobotu, 5. května 2012 ve 14.30 hod. a v 17.00 hod.). Diváci uvidí široké spektrum volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých, aktivit, jejichž společným jmenovatelem je hudba a pohyb...

Věci neznalí či noví obyvatelé našeho městečka by mohli říci: O Jarním roztančení jsme se v Odolenu už dočetli snad všechno. Ale proč má v podtitulu spojení taneční maraton? Tančí se na čas nebo snad na výdrž? A vůbec? Skutečně se jenom tančí nebo uvidíme i něco jiného?

Tak tedy popořadě. Maraton vznikl jako z nouze ctnost. Nebo z obětavosti prestiž. V Odoleně Vodě je totiž pramálo prostorů, v nichž by bylo možné veřejnosti předvádět taneční či jiná pohybově zaměřená vystoupení. Maraton tedy ve své podstatě představoval zřetězení vícera „pohybových programově identických koncertů“, které probíhaly vždy během dvou dnů. Svým způsobem se skutečně jedná o maraton, který s časem roste do krásy - do kvalitu i do počtu účinkujících. Letošního ročníku Jarního roztančení se účastní rekordní počet vystupujících - celkem asi 230 dětí a ke dvěma desítkám dospělých. A co diváky čeká? Ukázky různých tanečních stylů, aerobiku, estetické gymnastiky a ve sportovní hale i skoky na trampolíně.

Diváci uvidí skladby, které děti s paní cvičitelkami, učitelkami či vychovatelkami nacvičily právě u příležitosti našeho tanečního maratonu (mateřská škola – letos pod vedením P. Hámoňové, L. Špičkové a L. Mužíčkové; školní družina - pod vedením J. Řezáčové a J. Valentové, taneční kroužek Z. Teplé, oddíly ASPV – skupiny E. Pancířové a L. Špičkové). Bez nich by nebylo možné Jarní roztančení pořádat a všechny tyto celky jsou jeho velkou oporou.

Na programu budou také skladby nacvičené u příležitostí sokolského sletu (jedná se o skladby nacvičené sportovním kroužkem Z. Volhejnové ve spolupráci s ASPV – A. Kovaříkovou). Nepochybně budou mít své kouzlo a nemálo diváků jistě vzpomíná na to, jak se kdysi sami podobných akcí účastnili.

Své skalní příznivce mezi diváky ve sportovní hale jistě najde oddíl skoků na trampolíně (pod vedením L. Kelnara, S. Šulcové). Oddíl je známý svými enormními úspěchy a jistě nadchne i ty, kteří skvělé výkony jeho členů uvidí poprvé. Diskotéka Santa Maria naopak nabídne vystoupení břišních tanečnic, které si říkají Maminky od Jordánu a které tančí pod vedením Z. Kročkové. Ani Maminky od Jordánu nejsou při příznivce kulturního a sportovního dění v Odoleně Vodě žádné „nóvum“ a všichni se na jejich kouzlo a eleganci těšíme.

Hostem letošního ročníku Jarního roztančení bude soubor Naděje z Kralup nad Vltavou, na něž se všichni těšíme a na něž jsme všichni zvědaví, už proto, že i v Naději vystupuje několik dětí z Odoleny Vody.

Magnetem programu Jarního roztančení se jistě stanou skladby těch, kteří se pohybu ve spojení s hudbou věnují aktivněji a většinou již řadu let. K těmto souborům jednoznačně patří např. sportovní kroužek Z. Volhejnové s velkým počtem skladeb různých pohybových žánrů, z nichž si diváci z minulých ročníků jistě pamatují skladby mažorotek a především estetickou gymnatisku. Jedná se o velký tým úspěšně reprezentující Odolenu Vodu na řadě soutěží nebo společenských prestižních akcích. Posledním celkem, který je potřeba v této souvislosti zmínit, a který kdysi dávno přišel s myšlenkou Jarního roztančení, je taneční skupina Vodolenka. TS Vodolenka se věnuje scénickému tanci, tedy tanečnímu vyjádření příběhů, na nichž se spolupodílejí nejen trenéři, ale také samotné tanečnice. I tato skupina získala pro město Odolenu Vodu řadu ocenění. TS Vodolenka zakládali J. Pirner a T. Bučková, v současnosti pracuje pod vedením T. Bučkové a M. Podzimkové. Jak Sportovní kroužek Z. Volhejnové tak TS Vodolenka soupeří na soutěžích s celky, které působí ve specializovaných studiích či studiích a pracují pod vedením odborníků, pro něchž je tato práce nejen profesí, ale ve většině případů také hlavním či jediným zaměstnáním. O to cennější je skutečnost, že oba vodolské soubory nejsou v těchto „poloprofesionálních vodách“ žádnou neznámou a o to cennější jsou i trofeje, s nimiž se oba soubory do našeho města vracejí. (Ne amatérské nadšení – ale láska amatérů – to je to, co všechny vedoucí vystupujících celků spojuje, a tak mi snad prominou, že jsou v textu nejednou uváděni bez akademických, kterých ve svých civilních profesích dosáhli.)

A kde je možné na Jarní roztančení získat vstupenky? Na vystoupení ve sportovní hale žádné vstupenky nejsou. Předpokládáme, že hala má dostatečnou kapacitu a pojme všechny zájemce o páteční podvečerní vystoupení. Na sobotní vystoupení v diskotéce Santa Maria, která je kapacitně omezená, budou vstupenky distribuovat účinkující. Zbylé vstupenky budou k dispozici vždy 30 minut před začátkem vystoupení. Ani vstup na sobotní vystoupení není zpoplatněný, vstupné na Jarní roztančení stejně jako v předchozích ročnících dobrovolné.

Přijďte nás podpořit. Bude to maraton, bude to stát spoustu sil. Nejen ty, kteří pro Vás vystoupí, ale všechny, kteří s organizací Jarního roztančení buď prvním rokem neco celá léta zcela nezištně pomáhají.  A věřte tomu, že jich není málo – radnice města (Ing. D. Výborová, Bc. K. Philipp), kulturní komise, základní škola (Mgr. et Bc. A. Sochůrková), mateřská škola (Eva Boháčková), technické služby (T. Špička), městská policie (P. Kolbábek), hasičské sbory (Sbor dobrovolných hasičů z Dolínku – M. Horáček, sbor hasičů Aero); diskotéka Santa Maria – J. Slabý; sponzoři z řad místních podnikatelů, za něž jmenujme alespoň M. Dvořáka a M. Pancíře. Někdy mám pocit, že nějaké věci jdou jenom na Vodolce. Byť už jsme město, „všechno běží“ tak trochu „po staru“. Všichni se znají a jsou ochotni si navzájem pomoci – zkrátka něco udělat pro druhé. Tak třeba rozdat nakažlivou radost a pozitivní energii.

Přijďte. Těšíme se.

Za tým JR 2012
Tamara Bučková


Vítejte v Odoleně Vodě