Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Technické služby města v jarním hávu

7.5.2012 09:56

Vážení občané,

začalo jarní období, které s sebou přináší rozdílné požadavky na práci technických služeb města než období zimní, kdy jsme se snažili především o sjízdnost a schůdnost vozovek a chodníků.

Do konce měsíce března naši pracovníci prováděli úpravy travnatých ploch, hrubý sestřih keřů a stromků. Od 1. dubna, kdy skončilo období vegetačního klidu, provádíme běžný sestřih živých plotů a odstraňování náletových dřevin dle zkušeností naší vyučené zahradnice. Dne 6. dubna naše zednická parta dokončila úpravu cesty u pštrosí farmy s uložením žlabovnic a finálním povrchem obecní cesty. Chtěl bych se obyvatelům města omluvit za dopravní omezení v ulici U Lékárny, kde jsme již v minulosti avizovali rekonstrukci chodníku, která započala hned po Velikonočních svátcích. Předpokládané ukončení prací v této ulici je první třetina měsíce května. Doufám, že tento termín dodržíme hlavně s ohledem na počasí. Na dílně technických služeb právě probíhá výroba venkovních laviček pro město, které bychom následně umístili do různých lokalit města dle rozpisu doporučeného Komisí pro životní prostředí. Připravujeme sekačky na trávu, abychom brzy bez větších problémů byli schopni upravovat travnaté plochy města čítající cca 42ha.

V druhé polovině měsíce dubna bychom též chtěli spustit výstavbu rozšíření nákladové rampy u kuchyně mateřské školky dle požadavku paní ředitelky. Připravujeme též ve spolupráci s organizačním odborem vyspravení vozovek ve městě, které se plánuje na měsíce květen - červen. Před touto opravou budeme čistit vozovky včetně zbývajících chodníků, což přinese různá dopravní omezení pro řidiče. Do konce měsíce dubna budeme též opravovat doskočiště a dopadovou plochu pro skok do dálky ve sportovním areálu. Dne 12. dubna byla konečně dokončena rekonstrukce dětského hřiště v ulici Pod Tvrzí. Opravovali jsme jak lanovou pyramidu, tak i pirátskou loď včetně dopadových ploch, kde byl navezen nový kačírek. Věřte, že i mě se tato rekonstrukce zdála příliš dlouhá, ale byli jsme vázáni dodávkou materiálu na toto hřiště. Věřím, že nyní již bude toto dětské hřiště příjemným a bezpečným místem pro dětské hry.

Tomáš Špička, vedoucí TS


Vítejte v Odoleně Vodě