Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vedení města informuje – květen 2012

7.5.2012 10:02

Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme na:

  1. přípravě postupu města Odolena Voda ve věci žaloby na firmu IMOS Brno a.s. na odstranění vad v případě řešení reklamací technického stavu některých bytů, které jsou v podílovém vlastnictví města a Bytového družstva Dubina II.
  2. zajištěním zadání veřejné zakázky na nákup zametače za traktor TS,
  3. opravě chodníku v ulici U lékárny
  4. smlouvě o dílo na zpracování architektonické studie revitalizace Dolního náměstí
  5. přípravě na čištění ulic po zimním období
  6. veřejné zakázce na stavební práce na nové MŠ Pod Tvrzí
  7. veřejné zakázce na revitalizaci městských bytových domů na Horním náměstí
  8. smlouvě o správě a údržbě bytového a nebytového fondu s novým správcem bytového i nebytového fondu města firmou Klokoč, s.r.o., www.klokoc.cz
  9. Technické služby města připravují techniku a harmonogram prací pro jarní / letní sezónu údržbu města

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě