Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město řeší kapacitu základní školy

22.5.2012 05:59

Město Odolena Voda se zapojilo do aktivity starostů Středočeského kraje, kteří se sešli a pod vedením starosty obce Dolní Břežany p. Věslava Michalika se shodli na postupu při řešení středočeského problému s kapacitou základních škol.

Výhledem je možná realokace 1,5 mld. Kč z tzv. „měkkých“ dotačních titulů v základním školství do „tvrdých“ čili do investic. Pokud vláda ČR a poté parlament schválí toto přeskupení finančních prostředků, postoupí se tento požadavek Evropské unii a po schválení v Bruselu bude možné přes ROP Střední Čechy zažádat o dotaci na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda. Tento počin je v současné době jedinou reálnou možností, jak získat finanční prostředky k rozšíření základní školy. O průběhu Vás budeme na webu města dále informovat.

Ing. Dita Výborová
starostka města

Více informací k tomuto tématu naleznete zde.


Vítejte v Odoleně Vodě