Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město bude zveřejňovat smlouvy a výdaje

30.5.2012 15:07

Zdá se to být v usnesení Rady města velmi nenápadná věta, ale pro město znamená zcela revoluční počin. Rada města č. 7/2012 dne 9. května rozhodla, že počínaje červnem tohoto roku bude městský úřad na webu města zveřejňovat smlouvy s právnickými osobami a všechny výdaje města. Zveřejňování smluv s fyzickými osobami jsme projednali s Úřadem na ochranu osobních údajů a zveřejnit můžeme pouze ty, kde k tomu dá fyzická osoba souhlas.

Je to první krok k tomu, abychom občanům umožnili kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. Chceme být transparentní a otevřenou radnicí a usnadnit lidem přístup k informacím, o které by jinak museli žádat dle zákona 106/1999 Sb. a platit správní poplatek.

Máme zájem o posílení důvěry občanů, a proto nabízíme transparentnost řídících procesů na městském úřadě a transparentnost nakládání s financemi města.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě