Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Tříkrálová sbírka

Farní charita Neratovice v rámci celostátní akce uspořádala v Odoleně Vodě 5. ledna tradiční Tříkrálovou sbírku. Tříčlenné skupinky koledníků tvořené dětmi ze zdejší základní školy pod vedením paní Martiny Strakové od ochotných přispěvatelů vybrali 6 535 Kč. Celková částka vybraná všemi koledníky Farní charity Neratovice činí 79 117 Kč. Všem velice děkujeme.

Za Farní charitu Neratovice Hana Jarská

 

Odolen, zpravodaj města Odolena Voda, 2010, č. 2, s. 10.


Vítejte v Odoleně Vodě