Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

2007

Leden

6. 1.
Tříkrálová sbírka, do které jste přispěli celkem 5 715 Kč

17. 1.
Počet obyvatel k tomuto datu dosáhl 5 125

 

Únor

13. 2.
Den otevřených dveří v mateřské škole

 

Březen

3. 3.
Baráčnický ples

28. 3.
Den učitelů v základní škole, kdy si žáci sami vyzkoušeli, jaké to je, postavit se před třídu a učit

 

Duben

13. 4.
Turistická známka (č. 1422 – Vítězslav Hálek z Dolínku)

Trio zobcových fléten žákyň základní umělecké školy pod vedením pí učitelky Ireny Kratochvílové (Barbora Totušková, Karolína Míková a Zuzana Gulová) získalo v celostátní soutěži ve Vysokém Mýtě 1. místo

13.–18. 4.
Výstava portrétů Karla Kušky

14. 4.
1. závod českého a žákovského poháru 2007 ve skocích na trampolíně

17.–21. 4.
Prezentace města na veletrhu Urbis v Brně

17. 4.
Den Země – úklid Malého háje

22. 4.
Koncert v kostele spojený se slavnostním představením publikace „Kostel svatého Klimenta Odolena Voda“ autorů prof. Mojmíra Horyny a paní Petry Oulíkové

27.–28. 4.
Jarní roztančení – VI. ročník

 

Květen

2. 5.
Slavnostní předání 300 m nového chodníku v Dolínku v ulici Pražská

5. 5.
Staročeské máje v Dolínku

16. 5.
Závod v orientačním běhu

19. 5.
1. ročník cyklistického závodu do kopce a s kopce

22. 5.
Vernisáž výstavy fotografií a básní uměleckého fotografa studenta Střední odborné školy v Odoleně Vodě Menšíka v galerii střední odborné školy

 

Červen

2. 6.
Dětský den

7. 6.
Exhibiční turnaj ve volejbale

9. 6.
O putovní pohár generálního ředitele Hasičské záchranné služby České republiky a prezidenta Asociace velitelů podnikových hasičských záchranných sborů

9.–10. 6.
Turnaj Lukáše Wágnera, kde se od účastníků a návštěvníků vybralo 26 000 Kč pro Nadaci Kapka naděje

23. 6.
Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví

 

Červenec 

21. 7.
1. ročník MTB okruhů Odolena Voda

 

Srpen

6. 8.
Dva nové altány v dolní části města a v Dolínku

31. 8.
Dokončení rekonstrukce cca 233 m chodníku v ulici Komenského

Z fondu sportu Středočeského kraje získala Tělovýchovná jednota Aero dotaci ve výši 20 000 Kč, Sdružení přátel pohybu 10 000 Kč a z fondu obnovy památek majitel tvrze 150 000 Kč

 

Září

15.–16.
Dny evropského kulturního dědictví 2007 v Odoleně Vodě a Panenských Břežanech – zpřístupněn byl Kostel sv. Klimenta a rodný domek Vítězslava Hálka
Doprovodné akce: prohlídka tvrze, divadelní představení pro děti, promítání filmu o jezuitech, večerní koncert na dvojramenném barokním schodišti vedoucím ke kostelu

Teplofikace obytných domů čp. 223–228

Zateplení hasičské zbrojnice v Dolínku

Odkoupení nebytových prostor v čp. 362 pro městskou knihovnu

Zahájení prací na Strategickém plánu města

 

Říjen

6. 10.
Václavská zábava

10. 10.
Poškození pomníku Vítězslava Hálka – pomineme-li historickou a umělecko-historickou hodnotu díla, odhadují se náklady na zhotovení repliky odcizené bronzové lyry na 105 000 Kč

13. 10.
Návrat volejbalu – první domácí zápas mužstva Aero Odolena Voda

14. 10.
Lampionový průvod

25. 10.
Dokončení celkové rekonstrukce schodů v Malém háji

29. 10.
Slavnostní otevření Dětského centra Sluníčko v nových prostorách

Výsadba stromů v ulici Smetanova, kterou byla dokončena úprava plochy pod vysokým napětím

Dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v Dolínku a v ulici Komenského

 

Listopad

7. 11.
Ocenění bezpříspěvkových dárců krve

22.–24. 11.
Mezinárodní volejbalový turnaj mužů „O pohár prezidenta společnosti Aero Vodochody a. s.“

 

Prosinec

7. 12.
Slavnostní otevření skateparku

Dokončení 1. etapy projektu „Dodávka a instalace varovného a informačního systému na území města Odolena Voda“, tj. ozvučení Dolínku a Čenkova a převzetí nového vysílacího pracoviště

10. 12.
Dokončení úpravy prostranství před Klubem Aero včetně vybudování bezbariérového vstupu do restaurace

14. 12.
Oslava 30. výročí otevření sportovní haly

20. 12.
Dokončení rekonstrukce dětského hřiště na Dolním náměstí

27.–28. 12.
Vánoční volejbalový turnaj „O pohár starostky města“

 

Statistika 2007 

V loňském roce uspořádala paní starostka tři veřejná „Setkání se starostkou“:
14. 2./ 2. 7./ 5. 11.

Město získalo celkem 5 948 101,- Kč dotací, 946 000,- Kč finančních darů (Aero a.s., Čeps a.s., Spolana Neratovice, občané města) a naturální plnění v celkové hodnotě 1 568 316,- Kč (chodník v ul. Pražská a kamenivo z Lomu Čenkov od společnosti Colas CZ). O využití těchto finančních prostředků jsme vás podrobně informovali v Odolenu v průběhu loňského roku.

Zastupitelstvo města se sešlo 5x a 16x zasedala městská rada, která projednala 398 bodů.

Město poskytlo příspěvky na činnost místním sdružením a spolkům v celkové výši přesahující 650 000,- Kč. 

Kulturní komise pro vás loni připravila 24 kulturních a společenských akcí pomáhala s pořádáním dalších 5. 10 akcí se konalo s její podporou či přispěním.
Z toho například:

       • 6x vás pozvala do některého z pražských divadel
       • uspořádala 3 přednášky v podvečer
       • 2 výstavy v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku
       • Den svižných mozků (Předvánoční odpoledne deskových her a Sudoku), na který se z pětitisícové Vodolky dostavilo svižných mozků jako prstů na obou horních končetinách. O to víc se svižněji hrálo a soutěžilo!

V Minigalerii pana Novotného jste mohli navštívit celkem 11 zajímavých výstav nejen fotografií a nejinak tomu bude i letos. 

Dvakrát také proběhl sběr šatstva:
16. 4. a 15. 10.

Celkem prošlo rekonstrukcí nebo bylo nově vybudováno více než půl kilometru chodníků.

22. 9. a 20. 10. uspořádala Policie České republiky okresní ředitelství Praha-venkov ve spolupráci s městskou policií v Odoleně Vodě a okolí noční kontrolu restauračních zařízení zaměřenou na podávání alkoholu mladistvým a nezletilým osobám, držení a distribuci drog, pátrání po celostátně hledaných osobách a dopravní uzávěru a kontrolu celého území města

Připravila Barbora Měchurová

 

Odolen, zpravodaj města Odolena Voda 1/2008.


Vítejte v Odoleně Vodě