Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Výsledek Tříkrálové sbírky 2008


Mrazivým sobotním dopolednem 5. ledna 2008 křižovali Vodolku tři králové, kteří po krátkém poledním odpočinku s výbornou zelnou polévkou zamířili společně s některými odvážnými z vás z Dolního náměstí přes horní sídliště a mezi zastávkami u svátečně vyzdobené dolínské kapličky a u Hálkova rodného domku do Panenských Břežan, kde se od 14 hodin konala v kapli sv. Anny „tříkrálová“ mše svatá.

Do zapečetěné pokladničky s logem charity, houpající se v rukou „černého v zadu“, jste prakticky po celý den přispívali na aktivity, usilující o zlepšení životních podmínek slabých, hendikepovaných a vůbec všech, kteří se ocitli ve svízelné a těžko řešitelné životní situaci. Protokolárně rozpečetěná pokladnička vydala částku 5 053 Kč, která byla krátce na to odvedena na účet celorepublikového organizátora a garanta sbírky, Charity Česká republika.

Vodolští tři králové si dovolují poděkovat za vaši pomoc a dobrou vůli a z celého srdce vám přejí hojnost všeho dobrého v tomto roce.

Roman Straka

Foto: Jan Oulík
Výsledky Tříkrálové sbírky
za dobu jejího konání
v Odoleně Vodě

2005     6 809,50 Kč

2006     4 931,50 Kč

2007     5 715,00 Kč

2008     5 053,00 Kč

 


foto: Jan Oulík

Publikováno v Odolenu č. 2/2008

 


Vítejte v Odoleně Vodě