Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Program Připomínky deseti let uplynulých od určení Odoleny Vody městem

Vivat tempora!

„Ať žijí časy!“ …ty staré dobré barokní!
Když se dnes řekne české hudební baroko, kdekdo vám řekne: „To znám, to je Michna!“ Málokdo ale bude vědět, že na písních, které zaznívají spolu s Michnovými v současných kancionálech, se podíleli další skladatelé. Jedním významným pokračovatelem je kněz Jan Jozeff Božan (1644–1716), který vydal kancionál Slaviček Rájský. A právě z písní tohoto kancionálu je sestaven program koncertu.

Neděle 9. listopadu 2008, 16.00 hodin
Kostel sv. Klimenta, Odolena Voda

Program:
Nuž, všickni věrní, vesele
Po zlém pádu Člověka bídného
Jakož o tom Proroci
Nastal nám Den veselý
Štěpán Svatý, Bohu milý
Sem pospěšte, poběhněte
Kdo bude, můj milý Pane?
Vstal z mrtvých Kristus Spasitel
Píseň Svatého Kazimíra
Plesej, všecko Stvoření
Rozjímání o Modlení
O Ježíši milý
Komuž já se uteku
Nitida Stella…
Kde jsi, kde jsi hříšníku?
Kam pospícháš, Choti Krista?
Patrone české vlasti
Píseň o mukách pekelných
Na Lože jdouce

Účinkují:
Pěvecký soubor Collegium Quod Libitum a jeho hosté
Řídí Vít Janata

 

Petr Bareš, akad. mal., Jiří Brodský, akad. mal. – Restaurování fresek kostela sv. Klimenta

Povídání o průběhu restaurátorských prací provedených v průběhu 90. let minulého století.

Neděle 16. listopadu 2008, 16.00 hodin
Kostel sv. Klimenta, Odolena Voda

 

Mgr. Petra Tůmová – Český socialistický realismus – architektura a urbanismus města Odolena Voda z let 1952–1964

Povídání o „starém“ sídlišti, postaveném ve stylu tzv. socialistického realismu.

Úterý 18. listopadu 2008, 19.00 hodin
Společenský sál Klubu Aero, Odolena Voda

 

Slavnostní koncert

u příležitosti 10 let uplynulých od „určení“ Odoleny Vody městem.

Sobota 22. listopadu 2008, 18.00 hodin
Kostel sv. Klimenta, Odolena Voda

Program:
Ludwig van Beethoven (1770–1827)Smyčcové trio G dur op. 9, č. 1
I. Adagio. Allegro con brio / II. Adagio / III. Scherzo, Allegro / IV. Presto
Bohuslav Martinů (1890–1959)Smyčcové trio č. 1
I. Allegro / II. Andante / III. Poco allegro

Účinkují:
Jakub Fišer – housle
Jiří Kabát – viola´
Jakub Mayer – violoncello

 

Večerní ohňostroj

Sobota 22. listopadu 2008, 19.00 hodin
Prostranství u kostela sv. Klimenta, Odolena Voda

 

Příjemný zážitek z připravených akcí a poděkování všem, kteří se na jejich přípravě podíleli, přejí pořadatelé.


Vítejte v Odoleně Vodě