Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Slavnostní otevření městské knihovny

Nově zrekostruováné prostory městské knihovny opět slouží čtenářům

Slavnostního přestřižení pásky do nově vzniklého dětské oddělení se v pátek 16. května dopoledne ujali jak zástupci našeho města, tak i středočeského kraje.

Město do nákupu prostor, rekonstrukce a vybavení investovalo více než 1,5 milionu Kč. Z toho 70 tis. Kč získalo dotaci na vybavení od Krajského úřadu Středočeského kraje a 50 tis. Kč z Ministerstva kultury na programové vybavení a počítač.

Barbora Měchurová

Foto: archiv města

Odolen, zpravodaj města Odolena Voda 6/2008

 

 

K příjemné atomsféře
přispěly svým krásným
vystoupením předškoláci
z kuřátek pod vedením
paní učitelky Jarušky Hlaváčové.

 

 

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě