Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Dopravně-technická studie

Dopravně-technická studie řešení dopravy v pohybu a v klidu ve městě Odolena Voda

Vypracoval Ing. Josef Filip, Projekce dopravní, Roudnice nad Labem

 

Technická zpráva

 Dopravně technická studie řešení dopravy v pohybu a v klidu ve městě Odolena Voda [pdf, 22 702 kB]

 

Přílohy

 Návrh dopravního uspořádání uliční sítě – finanční zhodnocení [pdf, 36 kB]

 Návrh dopravního značení – finanční zhodnocení [pdf, 23 kB]

 

 Klad výkresů, dopravní značení, M 1 : 8 000 [pdf, 1 860 kB]

 Stávající dopravní značení – oblast 1, M 1 : 2 000 [pdf, 2 435 kB]

 Stávající dopravní značení – oblast 2, M 1 : 2 000 [pdf, 2 246 kB]

 Stávající dopravní značení – oblast 3, M 1 : 2 000 [pdf, 1 493 kB]

 Návrh dopravního značení – oblast 1, M 1 : 1 500 [pdf, 2 546 kB]

 Návrh dopravního značení – oblast 2, M 1 : 1 500 [pdf, 2 432 kB]

 Návrh dopravního značení – oblast 3, M 1 : 1 500 [pdf, 2 458 kB]

 Návrh dopravního značení – oblast 4, M 1 : 1 500 [pdf, 1 681 kB]

 Návrh dopravního značení – oblast 5, M 1 : 1 500 [pdf, 1 361 kB]

 

 Klad výkresů, dopravní řešení, M 1 : 6 000 [pdf, 1 709 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 1, M 1 : 1 000 [pdf, 763 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 2, M 1 : 1 000 [pdf, 618 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 3, M 1 : 1 000 [pdf, 1 117 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 4, M 1 : 1 000 [pdf, 659 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 5, M 1 : 1 000 [pdf, 1 281 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 6, M 1 : 1 000 [pdf, 886 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 7, M 1 : 1 000 [pdf, 562 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 8, M 1 : 1 000 [pdf, 684 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 9, M 1 : 1 000 [pdf, 428 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 10, M 1 : 1 000 [pdf, 524 kB]

 Návrh dopravního řešení – oblast 11, M 1 : 1 000 [pdf, 501 kB]

 

 Vzorové řezy – část 1, M 1 : 100 [pdf, 747 kB]

 Vzorové řezy – část 2, M 1 : 100 [pdf, 981 kB]

 Vzorové řezy – část 3, M 1 : 100 [pdf, 1 101 kB]

 Vzorové řezy – část 4, M 1 : 100 [pdf, 864 kB]

 Vzorové řezy – část 5, M 1 : 100 [pdf, 646 kB]

 

 Stávající stav parkování, M 1 : 3 000 [pdf, 1 205 kB]

 

 Stávající stav zeleně (podklad – návrh hran), M 1 : 3 000 [pdf, 2 554 kB]

 

 Zákres stávajících inženýrských sítí na území města, M 1 : 4 000 [pdf, 2 889 kB]


Vítejte v Odoleně Vodě