Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Studie Opatření na zlepšení stavu vybraných vodních ploch

Opatření na zlepšení stavu vybraných vodních ploch města Odolena Voda s ohledem na možnosti financování z dotací

Vypracoval Ing. Jan Neuwirth

 

Studie

 Studie Opatření na zlepšení stavu vybraných vodních ploch města Odolena Voda s ohledem na možnosti financování z dotací

 

Přílohy

  Příloha_č._1  Lokalizace řešených vodních ploch

 Příloha_č._2  Vliv dálnice na původní povodí dotčených vodních ploch

 Příloha_č._3  Rozbor odpadní vody z lomu Čenkov

 Příloha_č._4  Náklady obvyklých opatření OPŽP - vodní ekosystémy

 Příloha_č._5  Fotodokumentace

 Příloha_č._6  Návrh harmonogramu přípravy akcí

 

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě