Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010

Výsledky hlasování

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Odoleně Vodě, konaných ve dnech 28. a 29. května 2010.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 na stránkách České statistického úřadu.


 

 

Základní informace

 

Kdy se volí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky?

V pátek 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Kde jsou volební místnosti?

Okrsek č. 1 – rodný domek Vítězslava Hálka, náměstí Vítězlava Hálka čp. 3, 250 70 Odolena Voda

Okrsek č. 2 – kancelář Bytového družstva Dubina II, ulice Nad Štolami čp. 459, 250 70 Odolena Voda

Okrsek č. 3 – Závodní klub Aero – velký sál, Revoluční čp. 305 (vchod z ulice Komenského), 250 70 odolena Voda

Okrsek č. 4 – Závodní klub Aero – klubovna č. 9, Revoluční čp. 305 (vchod z ulice Komenského), 250 70 Odolena Voda

Informaci o vašem volebním okrsku naleznete také na obálce, ve které vám budou doručeny hlasovací lístky.

 

Co je nezbytné mít s sebou?

Platný doklad o totožnosti a státním občanství České republiky (občanský průkaz, cestovní, diplomatický či služební pas České republiky nebo cestovní průkaz).

Voličský průkaz u těch, kteří ve stanoveném termínu požádali o jeho vydání.

Hlasovací lístky budou k dispozici rovněž ve volební místnosti.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Pokud Vám závažné, zejména zdravotní důvody, nedovolují příjít hlasovat do volební místnosti, je možné požádat o možnost hlasovat do přenosné volební schránky. V tom případě se, prosím, obraťte na pracovníky Sociálněsprávního odboru Městského úřadu Odolena Voda (tel.: 283 116 430, 283 116 421, e-mail: socialnespravniodbor.meu@odolenavoda.cz).

Ve dnech voleb je možné se obrátit přímo na členy vaší volební okrskové komise.

 

Další informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Výsledky voleb na stránkách Českého statistického úřadu (V současné době jsou zde informace o kandidujících stranách a uskupeních.)

Volby a Český statistický úřad (Informace o roli Českého statistického úřadu při zpracování volebních výsledků a odkazů na volební legislativu, o metodách přepočtu hlasů na mandáty apod.)

Výsledky voleb od roku 1990 a Referenda o přistoupení České republiky k Evropské Unii na stránkách Českého statistického úřadu


Vítejte v Odoleně Vodě