Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Územní plán

VIZE MĚSTA

 


 

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENA VODA - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Upravený návrh Změny územního plánu sídelního útvaru

Textova cast.pdf

A1_Zakladni cleneni.pdf

A2_Hlavni vykres.pdf

A3_Vykres VPS.pdf

B1_Koordinacni vykres.pdf

B2_Sirsi vztahy.pdf

B3_Vykres ZPF.pdf

 


Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda

Veřejná vyhláška k Návrhu zadání Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda  ZDE
Návrh zadání Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda  ZD

Zadání Změny č.4 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda  ZDE

Veřejná vyhláška k Návrhu Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda  ZDE

A1_Zakladni cleneni A2_Hlavni vykres A3_VPS

B1_koordinacni_vykres B2_Sirsi vztahy B3_ZPF

Textova_cast


Změna č. 3 ÚPSÚ Odolena Voda

OV_ZM3_I_2_HLAVNI_VYKRES

OV_ZM3_I_3_VYKRES_VPS

OV_ZM3_II_4_KOORD_VYK

ZM3__PS_

Návrh

Odůvodnění

VV-oz-ver proj zm3 uPSÚ OV


Změna č. 2 ÚPSÚ Odolena Voda

I_1_CLENENI

I_2_HLAVNI

II_4_KOORD

II_6_ZPF

OV_ZM2_NAVRH_text

OV_ZM2_ODUVODNENI_text

VV-oz-ZÚPSÚ-2


Změna č. 1 ÚPSÚ Odolena Voda

i2_hlavni

i3_vps_vpo

i4_vps_vpo

n1_koordinacni_vykres

n3_zpf

Návrh-textová část

Vyhláška-text


Grafická část

Územní­ plán Odolena Voda (1993) - on-line na stránkách KÚSK

2 Výkres funkčního využití ploch (PDF 5 MB)

Textová část

Vyhláška-text


Regulační plán - lokalita Pode Vsí


Vítejte v Odoleně Vodě