Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Územní plán

Vize města


Připravovaný nový Územní plán Odolena Voda

Aktualizované zadání ZDE

Návrh nového územního plánu – společné jednání

Možnost podat připomínky - Veřejná vyhláška - Návrh Územního plánu a Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území na úřední desce ZDE

Dokumentace:

 

Návrh Územního plánu a Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj územ.pdf

 

SEA Odolena Voda.pdf

 

Přílohy:


Oduvodneni UP.pdf

Textova cast UP.pdf

VVURU Odolena Voda.pdf

A1_Zakladni cleneni.pdf

A2_Hlavni vykres.pdf

A3_Vykres VPS.pdf

B1_Koordinacni vykres.pdf

B2_Sirsi vztahy.pdf

B3_Vykres ZPF.pdf

C1_Vodni hospodarstvi.pdf

C2_Energetika.pdf


Změna č. 4 ÚPSÚ Odolena Voda

Textová část.pdf

A1_Základní členění.pdf

A2_Hlavní výkres.pdf

A3_Výkres VPS.pdf

B1_Koordinační výkres.pdf

B2_Širší vztahy.pdf

B3_Výkres ZPF.pdf


Změna č. 3 ÚPSÚ Odolena Voda

OV_ZM3_I_2_HLAVNI_VYKRES

OV_ZM3_I_3_VYKRES_VPS

OV_ZM3_II_4_KOORD_VYK

ZM3__PS_

Návrh

Odůvodnění

VV-oz-ver proj zm3 uPSÚ OV


Změna č. 2 ÚPSÚ Odolena Voda

I_1_CLENENI

I_2_HLAVNI

II_4_KOORD

II_6_ZPF

OV_ZM2_NAVRH_text

OV_ZM2_ODUVODNENI_text

VV-oz-ZÚPSÚ-2


Změna č. 1 ÚPSÚ Odolena Voda

i2_hlavni

i3_vps_vpo

i4_vps_vpo

n1_koordinacni_vykres

n3_zpf

Návrh-textová část

Vyhláška-text


Grafická část

Územní­ plán Odolena Voda (1993) - on-line na stránkách KÚSK

2 Výkres funkčního využití ploch (PDF 5 MB)

Textová část

Vyhláška-text


Návrh regulačního plánu - lokalita Pod Humny


Regulační plán - lokalita Pode Vsí


Vítejte v Odoleně Vodě