Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Oddíl skoků na trampolíně

Logo Oddílu trampolín Tělovýchovné jednoty Aero Odolena Voda.Oddíl trampolín při Tělovýchovné jednotě Aero Odolena Voda byl založen 4. března 2003 zaregistrováním u České gymnastické federace

Zprvu jsme v tělocvičně základní školy cvičili jen gymnastiku s pomocí malých trampolínek, ale díky finančnímu příspěvku tělovýchovné jednoty máme už od léta 2003 velkou trampolínu závodních rozměrů, pořízenou ze známosti s trenérem Tomášem Gálou z Podivína. Záchytné stoly nám tenkrát vyrobili ochotní pracovníci technických služeb našeho města. Velké záchytné molitany dodala spřátelená firma Čalounictví – Libuše Beková ze Dvora Králové nad Labem.

V létě 2004 jsme si svépomocí zhotovili stálý tréninkový lanč (upínací opasek na jistících lanech), který nám slouží k nácviku nových a těžších skoků.

V únoru 2006 jsme pořídili druhou, starší trampolínu z Rožnova pod Radhoštěm a 2 další velké záchytné molitany opět od paní Bekové.

Od září 2008 trénujeme také ve sportovní hale, kde díky výraznému vlastnímu příspěvku trenéra skáčeme na 2 úplně nových, závodních trampolínách značky Eurotramp včetně kompletního příslušenství.

V současné době máme tedy možnost trénovat až 5x týdně, a to jednak v tělocvičně základní školy (úterý, pátek, sobota) a jednak ve sportovní hale (středa, čtvrtek).

Hlavnímu trenérovi a zároveň mezinárodnímu rozhodčímu pomáhají další 4 pomocné trenérky, z nichž 2 jsou také kvalifikované rozhodčí.

Oddíl trampolín Tělovýchovné jednoty Aero Odolena Voda.

Za dobu existence oddílu jsme uspořádali několik veřejných vystoupení (pro základní školu, na dětském dnu, na Dni pro Vodolku, na Jarním roztančení) s možností vyzkoušet si tento atraktivní a rozvíjející se sport.

Každým rokem pořádáme pro děti až 14denní prázdninové soustředění s některým ze spřátelených oddílů a ještě 1 až 2 soustředění o prodlouženém víkendu většinou v Sokole ve Dvoře Králové nad Labem.

Díky úsilí všech spolupracovníků jsme se dále stali plnohodnotným pořadatelem Českého a žákovského poháru, Přeboru Čech a několika malých soutěží i pro ty nejmenší skokánky.

Od března 2009 jsme činnost rozšířili o skákání pro veřejnost „BABY trampolínu“, kde si mohou zaskákat nejen děti od 3 let, ale i dospěláci. Jelikož je o tuto formu zábavy a trávení volného času značný zájem, je potřeba se předem objednat.

 

Naše největší dosavadní úspěchy

Za prvotní úspěch oddílu trampolín považujeme jeho nepřetržitou, bezproblémovou existenci s pravidelným konáním tréninků, což svědčí nejen o zájmu dětí, ale i některých dospělých. K dalšímu nemalému úspěchu patří zvláště rozšíření tréninků v prostorách sportovní haly, dovybavení materiálové základny (nyní 5 velkých trampolín) a také to, že máme své stálé nářaďovny v tělocvičně základní školy i ve sportovní hale, což nám umožňuje bezpečné ukládání neskladného a drahého vybavení.

Za poměrně krátkého trvání nejmladšího oddílu trampolín v České republice se nám na sportovním poli podařilo na celorepublikových závodech již několikrát zvítězit v jednotlivcích i synchronních dvojicích.

Oddíl trampolín Tělovýchovné jednoty Aero Odolena Voda. Oddíl trampolín Tělovýchovné jednoty Aero Odolena Voda.

Za opravdu nejcennější lze považovat několik vítězství v celostátním závodě věkových skupin mládeže, kde svoje věkové kategorie vyhrála Lucie Polová (2006, 2007 a 2009), Marek Herzig (2008 a 2009), Daniel Marcol (2007) a Aneta Šulcová (2009). V oddílu máme také Mistra České republiky v žákovské kategorii – je jím Marek Herzig, který společně s Lukášem Majerem z oddílu Sokol Kampa zvítězil na Mistrovství České republiky žactva v synchronních skocích (2008). Mezi další zajímavá umístění patří 2. místo opět Marka Herziga a 3. místo žákovského družstva (Jodasová, Polová, Herzig, Šulcová) na tomtéž Mistrovství České republiky žactva, 2. a 3. místo synchronního páru Herzigová–Jodasová, 2 x 3. místa páru Jodasová–Polová a Polová–Šulcová na závodech Českého a žákovského poháru 2008 a 2009 a 3. místo Anety Šulcové v celoročním hodnocení Žákovském poháru 2009.

Dalším významným úspěchem oddílu je nominace Lucie Polové na největší mezinárodní závod ve skocích na trampolíně v České republice – Mezinárodní závod přátelství (2009), kterého se účastnili závodníci ze 14 států Evropy, a dále její start na Světových hrách mládeže v ruském Petrohradě (2009).

Oddíl trampolín Tělovýchovné jednoty Aero Odolena Voda.

Děkujeme všem našim příznivcům: trenérům, rodičům a dobrovolníkům za trpělivost a obětavost, Tělovýchovné jednotě Aero Odolena Voda a městu Odolena Voda za poskytnuté finanční příspěvky, základní škole za zázemí, technickým službám za technickou pomoc, správcům sportovní haly za vstřícný přístup, dále truhlářství pana Vlastníka za výrobu kvalitních stupňů vítězů a také firmě Sojstr za náročné převozy trampolín na naše akce.

 

Kontakty

RNDr. Lubomír Kelnar, předseda oddílu a vedoucí trenér
tel.: 723 686 161, 283 971 062, kelnarl@volny.cz

Lenka Wágnerová, trenérka a skákání pro veřejnost
tel.: 775 672 075, lenka.wagnerova@volny.cz

 

Oficiální stránky

www.spoluhraci.cz/tjaerotrampoliny

Oddíl trampolín Tělovýchovné jednoty Aero Odolena Voda.

 

Termíny náborů

Zájemci mohou přicházet průběžně.

 

Věkové kategorie

Děti a mládež od 6 do 18 let.

Tréninky

pondělí 14.30-17.00 hodin sportovní hala
úterý 16.30–19.30 hodin tělocvična Základní školy Odolena Voda
středa 16.30–18.30 hodin sportovní hala
pátek 16.30–19.30 hodin tělocvična Základní školy Odolena Voda
sobota 15.00–18.00 hodin tělocvična Základní školy Odolena Voda


Veřejné skákání

úterý 16.45–18.15 hodin tělocvična základní školy
pátek 16.45–18.15 hodin tělocvična základní školy
sobota 15.30–17.00 hodin tělocvična základní školy


Kondiční cvičení na malých trampolínkách pro veřejnost

úterý 18.15–19.15 hodin tělocvična základní školy
pátek 18.15–19.15 hodin tělocvična základní školy

 

Těšíme se na Vás!

V dubnu 2010 pro oddíl zpracovala Simona Šulcová


Vítejte v Odoleně Vodě