Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

02.10. 2011

Výstavba supermarketu v dolní části obce

činíme všechny potřebné kroky k tomu, abychom umožnili brzkou realizaci nového supermarketu Penny Market v dolní části Odolené Vody. V současné době je schválena změna územního plánu č. 3 města Odolena Voda, tak, aby stavební firma mohla zdárně postupovat ve stavebním a územním řízení.  

Čistírna odpadních vod

 v roce 2010 město získalo příslib dotace ve výši 45 mil. Kč na rozšíření čistírny odpadních vod s podmínkou doplnění požadovaných dokumentů do 3.5.2011. Vzhledem k dosavadnímu průběhu vyřizování agendy související s realizací projektu muselo město Odolena Voda zažádat o prodloužení platnosti této dotace. V současné době činíme další potřebné kroky k úspěšné realizaci.

Výstavba nové budovy Mateřské školy v dolní části města

po zjištění, že Město ztratilo možnost získat dotaci na postavení nové mateřské školy, hledáme možnosti výstavby méně finančně náročné budovy pro tento účel tolik potřebné. Zjišťujeme možnosti výstavby budovy MŠ tzv. modulovým systémem. V současné době řešíme poslední 2 pozemky pod budoucí školkou, jejichž vlastnictví zatím nedovoluje žádat o stavební povolení. Vše však  nasvědčuje zdárnému vyřešení této situace, pak již budeme v projektu moci úspěšně postupovat. Věříme, že město bude schopno nabídnout nová místa v MŠ během příštího roku.

Revitalizace městských bytových domů na Horním náměstí

rádi bychom využili nového dotačního titulu nazvaného „Nový panel“, který by městu finančně pomohl při plánované revitalizaci městských bytových domů na Horním náměstí. Město již má projekt na tuto opravu, zastupitelstvo města nyní schválilo výzvu na financování této stavby, po jejím schválení vybereme dodavatelskou firmu.

Příprava projektů

pokračujeme v práci na následujících projektech:

- rozšíření a zateplení základní školy

- nová podatelna Městského úřadu

- realizace chodníků Dolínek - Čenkov a v ulici Úžická,

- přesun služebny Městské policie do objektu  „Domu s pečovatelskou službou“ č.p. 395 v dolní části obce

- rekonstrukce Dolního náměstí

Územní plán

pokračují práce na novém územním plánu města Odolena Voda. V době letních prázdnin budou zastupitelé pracovně jednat nad finálním zadání podmínek pro vypracování nového územního plánu.

Technické služby personálně

ve výběrovém řízení jsme vybrali nového vedoucího Technických služeb Města Odolena Voda. Stane se jím pan Tomáš Špička, který nastoupí k 1.6.2011

Personální výběrová řízení

vypsali jsme výběrová řízení na vedoucí finančního odboru Městského úřadu Odolena Voda a na uvolněné místo tajemníka Městského úřadu. Předpokládaný nástup vybraných uchazečů je k 1.7.2011.

Památka padlých

dne 8.5. 2011 jsme uctili památku padlých na sklonku druhé světové války.

Závěrem bych velice ráda poděkovala všem úředníkům, spolupracovníkům Městského úřadu za spolupráci, ochotu a  profesionalitu, kterou jsme velice ocenili při nástupu do úřadu a při přebírání agendy rozpracovaných projektů.


Vítejte v Odoleně Vodě