Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

11.10. 2011

Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém řádném jednání č. 6/2011 dne 10. října dalo zelenou výstavbě nové mateřské školy pro 100 dětí v lokalitě Pod Tvrzí. Město tak dalo jasný signál především rodinám s malými dětmi, že má zájem řešit problémy svých občanů.

Počet míst v mateřské škole v našem městě je dlouhodobě nedostačující. V současné době MŠ v našem městě  navštěvuje 192 dětí, na 57 dětí se však při jarním zápisu nedostalo. Protože město, kvůli nedořešeným majetkovým vztahům na pozemcích pod budoucí školkou, nemělo možnost žádat o krajské či evropské dotace, hledali jsme ekonomicky výhodné řešení, které by bylo možné v rámci městského rozpočtu ufinancovat. Vydali jsme se pro inspiraci do obce Dolní Břežany, která loni vystavěla modulovou školku se 4. třídami a velmi se nám líbila. Je barevná, prostorná, její výstavba je velmi rychlá a ekonomicky výhodná a starosta obce p. Věslav Michalik nám potvrdil, že jsou s tímto řešením spokojeni.  Pro nás je důležité, že nová školka uspokojí maminky jedné stovky dětí a město bude mít vyřešen jeden z dlouhodobých problémů. Financovat budeme částečně úvěrem, na který zastupitelstvo města schválilo znění zadání veřejné zakázky malého rozsahu a částečně vlastními finančními prostředky. Město má pravomocné územní rozhodnutí i stavební povolení, úpravou stávající projektové dokumentace se sníží vysoký standard a tím i cena výstavby a po získání úvěru a výběru dodavatele stavebních prací můžeme začít budovat. Pokud se v průběhu výstavby mateřské školy neobjeví žádný neočekávaný problém, přivítá školka v dolní části Odoleny Vody 100 žáčků v září 2012.

Problém nedostatečné kapacity v předškolních zařízeních je celorepublikový, jen v loňském roce nebylo v České republice vyhověno 39 tisícům žádostí o umístění dítěte v mateřských školách. V Odoleně Vodě tedy udělali zastupitelé krok správným směrem a připojí se k těm městům a obcím, které aktivně řeší nedostatek míst v mateřských školách novou výstavbou.

Ing. Dita Výborová
Starostka města          


Vítejte v Odoleně Vodě