Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

01.11. 2011

Město zřejmě nedosáhne na dotaci ve výši 42 mil. Kč na rozšíření čistírny odpadních vod

 Již přes rok se město snaží doložit všechny požadované dokumenty a vlastnicko provozní vztahy tak, aby dostalo přislíbenou dotaci ve výši 42,688 mil. Kč na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod (ČOV). V průběhu tohoto roku se požadavky Státního fondy životního prostředí (SFŽP), který dotaci přislíbil, upravovaly a měnily a vlastně nikdy jsme zcela konkrétně a přesně nedostali informaci, co všechno musíme doložit. Teprve na jednání iniciovaným Ministerstvem pro životní prostředí a SFŽP dne 3.10.2011, kterého se zúčastnili i zástupci firem VKM a.s. (vlastník 11 km kanalizační sítě v našem městě) a VEOLIA Voda (provozovatel ČOV) jsme byli přesně seznámeni s konkrétními požadavky k získání dotace. Situace je tedy zcela zřejmá - město nemůže vyhovět požadavkům SFŽP a tudíž pravděpodobně nezíská dotaci na rozšíření ČOV.

 Shrnu základní fakta:

 1. Zhruba 3,5 km kanalizace ve městě vlastní město Odolena Voda, má smlouvu na pronájem této kanalizace za 100 Kč ročně. Tato nájemní a provozní smlouva na provoz čistírny odpadních vod byla podepsána BEZ jakéhokoli výběrového řízení v roce 2007 na 15 let. To samé na vodovodní síť. Smlouvu na kanalizaci se podařilo zkrátit do roku 2015, nicméně provozní smlouva na vodovod zůstala platná do roku 2024. MŽP posuzuje obě struktury společně a zde vzniká první problém, který by město mělo řešit.

 2. Zhruba 11 km kanalizace ve městě vlastní firma VKM, a.s. (akciová společnost, do které město za zisk akcií vložilo kanalizaci) a provozuje Veolia Voda. Zde se objevuje zásadní překážka při získání dotace - tuto smlouvu, tzv. globální smlouvu, MŽP napadá a tlačí na obce, aby přinutily nájemce (VKM, a.s.) a provozovatele ČOV (Veolia Voda) ji jakýmkoli způsobem ukončit a řádně vysoutěžit provozovatele ČOV, což však není v kompetenci města, protože nájemní a provozní vztah je pouze mezi VKM a.s. a Veolií. Tento problematický článek není v moci města vyřešit

3. Kapacita ČOV pro rozšíření ZŠ, novou MŠ, lokalitu Za Humny, na odkanalizování části obce pod kostelem a v Čenkově, bytový dům v ul. Pod Tvrzí, bytový dům v ul. Úžická a několik přípojek fyzických osob je zarezervována a počítá s těmito novými přípojkami. Další rozvojové lokality se již nebudou připojovat a nebude vydáváno souhlasné stanovisko provozovatele.

 Závěrem:

Dle informací od MŽP a SFŽP ze schůzky dne 3.10.2011 Evropská unie nemá zájem vydávat finanční prostředky na takovéto provozní modely - jiným slovem nebude umožňovat profitovat na rozšíření čistíren soukromým provozovatelům. Jsem přesvědčena o tom, že město v průběhu 2 let od podání žádosti o dotaci podniklo veškeré potřebné kroky k řešení situace, které vyústily na schůzce s předsedy představenstva VKM, a.s. a Veolie Voda dne 24.10. 2011. Zde jsme se ohradili proti provoznímu modelu, který městu neumožňuje zisk dotace, žádali jsme zavést tržní nájemné za kanalizaci ve vlastnictví města a budeme žádat představenstvo VKM, a.s. o investici do odkanalizování města a do intenzifikace čistírny.

http://praha.idnes.cz/vodu-zdrazovat-kvuli-cisticce-nebudeme-tvrdi-prazsky-primator-ps6-/praha-zpravy.aspx?c=A111020_1671672_praha-zpravy_ab

Ing. Dita Výborová
Starostka města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě