Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

02.12. 2011

Připomínky města k Plánu dopravní obslužnosti Středočeského kraje

Vedení města obdrželo dne 17. listopadu od Krajského úřadu Středočeského kraje „Plán dopravní obslužnosti území Středočeského kraje – zásady objednávky regionální dopravy pro období 2012 – 2016“. Tento dokument zásadně mění a upravuje podmínky osobní hromadné dopravy na příměstských a pražských linkách. Realizací tohoto plánu by se zkomplikovala a zdražila osobní hromadná doprava ve Středočeském kraji, což by zásadně postihlo i občany našeho města. Dle našeho názoru by bylo zavedení nového a nevyzkoušeného systému krokem zpět, který by rozbil stávající fungující integrační vazby. Proto jsme Krajskému úřadu Středočeského kraje zaslali dne 24. listopadu celkem 30 připomínek města k Plánu dopravní obslužnosti území Středočeského kraje. V těchto připomínkách žádáme o vypracování společného plánu dopravní obslužnosti pro Prahu, Středočeský kraj a středočeské obce, který zajistí rovnoprávné postavení všech těchto subjektů, zřízení jednoho společného organizátora dopravní obsluhy a koordinované a vypracované výběrové řízení.

Připomínky naleznete zde


Vítejte v Odoleně Vodě