Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

04.01. 2012

Co se povedlo v uplynulém roce

 • zastupitelstvo města 5/2011 dalo zelenou investiční akci Výstavba nové mateřské školy pro 96 dětí v lokalitě Pod Tvrzí, která by měla být zrealizována a otevřena v září 2012
 • především pomocí Technických služeb města byla během jara a léta zrekonstruována společenská budova u MŠ u kostela, kde našla své nové sídlo Základní umělecká škola
 • byly zrekonstruovány prostory po bývalé prodejně zeleniny na Dolním náměstí 24, kde bude podatelna a pokladna Městského úřadu
  již je zrekonstruována a připravena k otevření nová služebna Městské policie v bytovém domě Pod Tvrzí 395
 • ve stejném domě v přízemí je již připraven ke slavnostnímu otevření stacionář pro seniory, který bude provozovat Farní charita Neratovice
 • komise pro komunitní plánování spolu s městem zorganizovaly 2. ročník Dne pro Vodolku
 • v kuchyni ZŠ byla opravena léta nefunkční vzduchotechnika
 • komise pro kulturu spolu s městem zorganizovala Vánoční trhy
 • město dalo do oběhu Vodolský dukát, propagaci města, lokální oběživo a památeční minci
 • město koupilo pro Technické služby nový traktor vybavený radlicí a sypačem pro zimní údržbu
 • dohodli jsme se se sousedními obcemi, že městská policie našeho města posílí počet strážníků  a bude zajišťovat výkon činnosti i na jejich území (Úžice, Postřižín, Veliká Ves)

Co jsme řešili v uplynulém roce

 • město stále řeší reklamaci na bytových domech v dolní části města, které stavěla firma IMOS Brno, a.s.
 • zastupitelstvo města souhlasilo s pořízením změny č. 3 územního plánu kvůli pozemkům pro Penny market a novou MŠ
 • město podalo žádosti o dotace: na rekonstrukci sportovního areálu v hodnotě 18 mil. Kč, na úklidový vůz ve výši 1,8 mil. Kč, na vybavení knihovny ve výši 46 tis. Kč,
 • město stále řeší možnosti jak získat již přislíbenou dotaci na rozšíření čistírny odpadních vod ve výši 42,688 mil. Kč
 • město řeší reklamace na investičních akcích z minulých let - nekvalitní stavební práce při stavbě nástavby MŠ, při rekonstrukci ulice U Fary, při nástavbě bytového domu v ul. Kpt. Jaroše.
 • pracujeme na novém územním plánu města, který určí směr a pravidla rozvoje města

Bohužel jsou i věci, které se nezdařily

 • v listopadu loňského roku jsme dostali informaci, že firma Penny market ztratila zájem o realizaci obchodního střediska v našem městě
 • ze státního fondu životního prostředí jsme v říjnu dostali doporučení, abychom hledali finanční zajištění pro rozšíření čistírny odpadních vod  jinak, než dotací, která nám již byla přislíbena

 Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě