Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

24.01. 2012

Kronika města Odolena Voda - seriál

Město Odolena Voda má svoji kroniku, kterou od roku 1974 začal psát pan Miroslav Hrabal. Skládá se se ze samotné kroniky a z fotografického alba, které kroniku doplňuje. V kronice nalezneme i retrospektivní informace mimo jiné i o tom, kolik v našem městě, tehdy ještě vesnici, bylo na samém počátku 20. století řemeslníků, živnostníků, statkářů či zemědělců. Ráda bych Vás s obsahem naší kroniky postupně seznamovala, v každém čísle zpravodaje Odolen v letošním roce naleznete část. Kroniku v současné době doplňuje pan Roman Straka, který převzal tuto záslužnou činnost po své manželce paní Martině Strakové. Oběma za psaní kroniky našeho města patří velký dík a uznání.

Tomu, koho obsah kroniky zajímá, ráda umožním nahlédnout.

 

Nová mateřská škola Pod Tvrzí

Rada města dne 21.12.2011 schválila znění zadání veřejné zakázky na stavební práce pro novou mateřskou školu Pod Tvrzí. Od 17. ledna je zadání veřejné podlimitní zakázky pro stavbu nové MŠ v předpokládané hodnotě do 20 mil. Kč zveřejněno na úřední desce městského úřadu a bylo obesláno 10 firem, které se zabývají modulárním stavebním systém. Konec výběrového řízení je stanoven na 8. února. V mezidobí město dělá další potřebné kroky nezbytné ke zprovoznění této školky od září 2012. Budeme posílat žádost o registraci školky do rejstříku škol, s ředitelkou MŠ paní Boháčkovou připravujeme výběrové řízení na nábytek a zařízení školky, řešíme dovoz jídel, nákup her, hraček a výtvarných potřeb atd. Rádi bychom některé položky zajistili sponzorsky. Věříme, že se městu podaří školku postavit a zdárně v termínu otevřít. Zatím tomu nic nebrání.


Vítejte v Odoleně Vodě