Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

16.02. 2012

Město zveřejnilo na přelomu měsíce ledna a února zadání veřejné soutěže na stavební práce na MŠ Pod Tvrzí:

Celkem bylo obesláno 12 firem, které se zabývají a mají zkušenosti s výrobou a stavbou modulových staveb. Podklady k zadání veřejné zakázky, tj. projektovou dokumentaci, stavební povolení, technické požadavky atd. si vyzvedlo 38 firem. K datu podání nabídek dne 8. února jsme obdrželi 2 obálky s podklady a s nabídkou. Očekávali jsme větší účast, uvítali bychom možnost si vybírat, ale bohužel zřejmě limitovaná maximální cena veřejné zakázky, která byla zastupitelstvem města schválena na 20 mil. Kč, byla svazující a nedávala možnost stavebním firmám se zúčastnit. Proto Rada města č. 3/2012 ze dne 15. února tuto veřejnou zakázku zrušila a bylo rozhodnuto projednat v zastupitelstvu města nové podmínky zveřejnění soutěže. Navrhneme zrušení cenového limitu 20 mil. Kč a s upravenými podmínkami vypíšeme zakázku znovu. Zřejmě se tímto realizace nové mateřské školy prodlouží, ale při investičním záměru v hodnotě nad 20 mil. Kč cítíme potřebu preferovat kvalitu provedené stavby před termínem dokončení.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě