Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

07.05. 2012

Pro rok 2012 se cena dopravního výkonu standardního autobusu za 1 km skládá:

  • z ekonomicky oprávněných nákladů vymezených na základě dohody smluvních stran za 1 km ve výši 32,29 Kč
  • a z přiměřeného zisku sníženého na základě dohody smluvních stran, po přihlédnutí k pravidelné obnově vozového parku v předchozích letech, na částku  0,10 Kč na 1 km.

Město tedy dotuje ze svého rozpočtu rozdíl nákladů na výkon autobusové dopravy, které dopravce nevybere od cestujících a které činí celkem 32,39 Kč / km.

Za první pololetí roku 2012 činí náklady na úhradu ztrát dopravci 192 740 Kč. Z městského rozpočtu je to nemalá částka, kterou lze snížit i tím, že cestující budou vyžadovat od řidiče při každé platbě jízdenku. Počet vydaných jízdenek a prokázaná tržba je totiž jedním z parametrů, pomocí kterého se stanovuje výše finanční spoluúčasti města / obce na výši dotace dopravci na linku.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě