Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

30.05. 2012

Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme také na:

  • smlouvě o dílo na revitalizaci bytových domů na Horním náměstí s vítězem veřejné zakázky firmou Marhold a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 2
  • smlouvě na správu bytového a nebytového fondu města s firmou Klokoč, s.r.o.
  • dohodě města s firmou Vodárny Kladno-Mělník, a.s. na doodkanalizování města a rozšíření kapacity ČOV
  • finalizaci podmínek smluv pro vytvoření regulačního plánu k zainvestování nové lokality U Jordánu s firmou MOPA Bohemia, s.r.o.
  • zadání architektonické studie na revitalizaci Dolního náměstí
  • řešení majetkových nesouladů města (tesko domeček u lékárny, pozemky pod bytovými domy ul. Seifertova, rybářská bašta u rybníka v Čenkově atd.)
  • možnostech zajištění financí na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda
  • zveřejnění veřejné zakázky na stavební práce MŠ Pod Tvrzí

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě