Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

14.01. 2013

Co se podařilo v uplynulém roce:

 • zveřejňujeme smlouvy města a všechny výdaje města na webových stránkách
 • probíhá dlouho plánovaná revitalizace bytových domů na Horním náměstí
 • naše město se stalo 4. městem s vlastním platidlem – Vodolským dukátem
 • začali jsme realizovat první kroky v opravě a rekolaudaci bytového domu v Lidické ulici č.p. 224 na mateřskou školu pro 32 dětí
 • Zastupitelstvo města schválilo Plán oprav a investic města pro roky 2013 - 2015
 • Rada města schválila koncepci oprav 22 dětských hřišť na území města výhledově do roku 2014 s celkovým finančním objemem oprav kolem 1 mil. Kč.
 • Technické služby města opravily a dovybavily dětská hřiště Pod Tvrzí, Seifertova, Větrná, Dolní nám, U Radnice, Revoluční
 • Technické služby města opravily chodníky - v ulici U Lékárny, v ulici Květnová kolem Pivovarského sklípku, u pošty
 • v lednu byl otevřen a v květnu slavnostně požehnán pražským pomocným biskupem denní stacionář, který v městských prostorách provozuje Farní charita Neratovice
 • otevřeli jsme novou podatelnu, pokladnu a informační centrum městského úřadu
 • v září vyšla městská publikace o Vítězslavovi Hálkovi z pera autorky dr. Aleny Švandové
 • v dubnu se Městské policie přestěhovala do nové služebny Pod Tvrzí 395
 • nainstalovali jsme ve městě systém navigačních ukazatelů
 • začali jsme úzce spolupracovat s okolními obcemi (Úžice, Postřižín, Veliká Ves), kde naše městská policie zajišťuje výkon činnosti
 • zprůchodnili jsme cestu z ulice Za Klokočkou na náměstí V. Hálka

Co nás také čeká v příštím roce:

 • oprava a rekolaudace bytového dům Lidická 224 na mateřskou školu pro 32 dětí
 • stavba nové mateřské školy v areálu Základní školy pro 50 dětí
 • příprava odkanalizování zbytku města (Čenkov a stará zástava u kostela)
 • rozšíření kapacity základní školy o 2 třídy
 • další kroky v procesu schvalování nového územního plánu města
 • vybudování nových chodníků, na které již máme projektovou dokumentaci
 • projednávání v orgánech města a řešení regulačního plánu pro zastavění oblastí Pode Vsí a Dolínek Čenkov
 • oprava pěší lávky přes dálnici - Fajglovky
 • opravy povrchů dalších chodníků ve městě
 • oprava okenních výplní ve sportovním areálu
 • oprava fasády a střechy městského úřadu
 • zavedení kamerového systému ve městě


Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě