Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

01.07. 2013

Aktuality ke stavbě nových školek a družiny
MŠ a družina v areálu základní školy
Práce na investičním záměru města na výstavbu pavilonu s 2 třídami MŠ pro 50 dětí a s pavilonu pro 4 třídy družiny pokračují dle plánu. V současné době má město k dispozici projekt, stavební povolení a na přelomu června a července zveřejníme zadání veřejné zakázky na stavební práce. Tento proces bude administrativně pokračovat přes prázdniny a začátkem září bychom již mohli mít vybránu firmu, která bude stavbu realizovat. Pak už budeme moci podepsat smlouvu o dílo a začít stavbu, což očekáváme během podzima letošního roku. 2 třídy mateřské školy a 4 třídy družiny základní školy výrazně pomohou městu a jeho mladým rodinám a dětem, které MŠ a ZŠ navštěvují, umožní větší komfort a pohodlí.
MŠ Lidická
Stavební úpravy a další navazující práce na přestavbě bytového domu v Lidické ulici 224 na 2 třídy mateřské školy běží dle harmonogramu. Očekáváme, že v září tuto školku budeme moci otevřít pro 32 a tím výrazně pomoci mladým rodinám. Stavební úpravy jsou již prakticky dokončeny. Během června zajišťujeme nábytek do tříd, pokládku podlahových krytin, instalaci dětského hřiště, rozšiřujeme parkovací plochu. Budeme školku administrativně registrovat do rejstříku předškolních zařízení, zajišťujeme rozšíření kapacity školkové kuchyně. V rozpočtu města jsme na tento celý projekt vyčlenili 5 mil. Kč, ale už nyní vidíme, že rozpočet nebude tak vysoký. Úsporu a celkově poměrně nízké náklady na tuto akci jsme docílili především tím, že veškeré stavební úpravy byly prováděny zaměstnanci technických služeb města. Jistě by bylo pro město a úřad o mnoho snadnější zadat tuto investiční akci jedné firmě, ale tento krok by celou realizaci značně prodloužil (zadání a zpracování veřejné zakázky je administrativní proces na několik měsíců) a prodražil. Konečné vyúčtování bude k dispozici po zprovoznění školky.
Doufáme, že 32 dětí nalezne v této školce od září hezké prostředí k předškolnímu vzdělávání a že tím pomůžeme několika mladým rodinám.
Dita Výborová, starostka

Aktuality ke stavbě nových školek a družiny

MŠ a družina v areálu základní školy

Práce na investičním záměru města na výstavbu pavilonu s 2 třídami MŠ pro 50 dětí a s pavilonu pro 4 třídy družiny pokračují dle plánu. V současné době má město k dispozici projekt, stavební povolení a na přelomu června a července zveřejníme zadání veřejné zakázky na stavební práce. Tento proces bude administrativně pokračovat přes prázdniny a začátkem září bychom již mohli mít vybránu firmu, která bude stavbu realizovat. Pak už budeme moci podepsat smlouvu o dílo a začít stavbu, což očekáváme během podzima letošního roku. 2 třídy mateřské školy a 4 třídy družiny základní školy výrazně pomohou městu a jeho mladým rodinám a dětem, které MŠ a ZŠ navštěvují, umožní větší komfort a pohodlí.

MŠ Lidická

Stavební úpravy a další navazující práce na přestavbě bytového domu v Lidické ulici 224 na 2 třídy mateřské školy běží dle harmonogramu. Očekáváme, že v září tuto školku budeme moci otevřít pro 32 a tím výrazně pomoci mladým rodinám. Stavební úpravy jsou již prakticky dokončeny. Během června zajišťujeme nábytek do tříd, pokládku podlahových krytin, instalaci dětského hřiště, rozšiřujeme parkovací plochu. Budeme školku administrativně registrovat do rejstříku předškolních zařízení, zajišťujeme rozšíření kapacity školkové kuchyně. V rozpočtu města jsme na tento celý projekt vyčlenili 5 mil. Kč, ale už nyní vidíme, že rozpočet nebude tak vysoký. Úsporu a celkově poměrně nízké náklady na tuto akci jsme docílili především tím, že veškeré stavební úpravy byly prováděny zaměstnanci technických služeb města. Jistě by bylo pro město a úřad o mnoho snadnější zadat tuto investiční akci jedné firmě, ale tento krok by celou realizaci značně prodloužil (zadání a zpracování veřejné zakázky je administrativní proces na několik měsíců) a prodražil. Konečné vyúčtování bude k dispozici po zprovoznění školky.

Doufáme, že 32 dětí nalezne v této školce od září hezké prostředí k předškolnímu vzdělávání a že tím pomůžeme několika mladým rodinám.

Dita Výborová, starostka


Vítejte v Odoleně Vodě